Alyansa Tigil Mina Press Release ( Tagalog): Makakalikasang grupo kumasa ng aksyon bilang pagtuligsa sa Mining Act of 1995

Alyansa Tigil Mina Press Release ( Tagalog) 10 March 2015 Embargo until 11 am   Makakalikasang grupo kumasa ng aksyon bilang pagtuligsa sa Mining Act of 1995   “Dalawang dekada ng disgrasya sa kalikasan at mamamayan, itigil na! Tama na! … Continue reading

ATM Statement for Anti-Mining Solidarity Week, 9-13 March 2015

  ATM Statement for Anti-Mining Solidarity Week, 9-13 March 2015 On March 10, 2015, the Philippine Mining Act of 1995 (RA 7942) marks its 20th year of existence – an existence that promised economic growth, sustainable development, countless job opportunities … Continue reading